På Paseedu finns nu ett bibliotek med övningar på Paseedu. Biblioteket har övningar för SFI och för språkintroduktionen på gymnasiet. I biblioteket kan du välja nivå – t.ex. SFI A, B, C, D. För språkintroduktion finns nivåer som är graderade 1 till 4, där 1 avses nybörjare. Innehållet på de olika nivåerna är utvecklat enligt de europeiska CEF nivåerna och kartlagt mot de korrekta nivåerna inom SFI och för språkintroduktionen.

I biblioteket finns både texter samt flera olika typer av övningar –hörövningar, ordkunskap, skrivövningar och grammatikövningar.

Biblioteket är på ett tidigt stadium och det forsätter att utvecklas. Om du lär dig svenska eller om du är lärare i svenska, är du hjärtligt välkommen. Paseedu vill gärna höra din åsikt om vilken typ av material och övningar som du behöver. Paseedu välkomnar också andra samarbetspartners för att utveckla biblioteket. Om du är intresserad, hör av dig på contact@paseedu.com

Svenska